نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۲ ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.
نرخ ۴۶ ارز از سوی بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۲۲ ارز با روند صعودی، ۱۷ ارز با روند نزولی و ۷ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

افزایش قیمت ۲۲ ارز در بازار بین بانکی

 
 
 
 

 

افزایش قیمت ۲۲ ارز در بازار بین بانکی

 

 

افزایش قیمت ۲۲ ارز در بازار بین بانکی