امروز دوشنبه (27 اردیبهشت ماه) امروز شاخص کل بورس با اُفت ۳ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۱۸۵ هزار واحدی قرار گرفت.

نماد‌های تاثیر گذار درشاخص کل بورس:

نمادهای خودرو، خساپا و فارس بیش‌ترین تأثیر مثبت و نمادهای فملی، فولاد و شپنا بیشترین اثر منفی را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فملی 12,720
(1701.96)
شپنا 10,630
(456.52)
فولاد 12,660
(418.48)
فارس 9,270
359.16
شبندر 21,970
(294.39)
خودرو 2,069
211.4
بوعلی 46,090 46,090

نماد‌های تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با رشد 50.02 واحدی وارد کانال ۱۷ هزار 717 واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
میدکو 36,513
50.85
بپاس 89,005
6.86
کزغال 32,407
3.51
ذوب 3,350
(2.37)
شگویا 8,986
(1.77)
زاگرس 212,732
1.22