براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا 30سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 نیاوران، خیابان مهدی زاده 220 3 3 80.000.000
2 شهرک غرب، خیابان ایران زمین 130 2 20 80.760.000
3 ظفر، خیابان کازرون  73 1 6 65.000.000
4 جشنواره، خیابان سیری  80 2 6 24.250.000
5 ستاری، پیامبر مرکزی  76 1 17 31.578.000
6

ولیعصر، روبروی پارک ساعی 

164 1 30 41.463.000
7 آپادانا ، خیابان نیلوفری  72 2 30 52.700.000
8 گلبرگ غربی ، خیابان مدنی شمالی  86 2 20 32.500.000
9 استاد معین ، خیابان هاشمی  109 4 1 22.500.000
10 خوش جنوبی، بالاتر از طوس  75 3 15 24.000.000
11 آذربایجان، کوچه قاسمی  60 2 1 30.000.000
12 مجاهدین اسلام، خیابان رحیمی  100 4 15 35.000.000
13 پیروزی، خیابان قیام جنوبی  60 1 15 35.000.000
14 نبرد جنوبی، چهارراه زمزم  63 5 16 31.746.000
15 خاوران، خیابان انور زاده 89 1 1 13.768.000
16 علی آباد، خیابان سرلک 70 4 20 11.429.000
17 فلاح، کوچه عباسی  42 54 5 17.381.000
18 یافت آباد، خیابان تعاون  42 2 5 10.286.000
19 خانی اباد، خیابان مختار  شرقی  49 1 5 16.327.000
20 دولت آباد، فلکه اول  46 6 15 11.434.000
21 وردآورد، شهرک پیکان شهر  45 3 7 21.000.000
22 شهرک راه آهن ، بلوار کوهک  75 3 12 24.000.000