سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران اعلام کرد: براساس نرخنامه جدید، قیمت گوشت گوسفند نسبت به نرخنامه قبلی، کاهش و قیمت گوشت گوساله، قدری افزایش داشته و از صبح امروز با نرخ‌های مصوب جدید در میادین میوه و تره بار عرضه می‌شود.

قیمت انواع گوشت گوسفند و گوساله به شرح زیر اعلام شده است.

1- ران تازه گوسفندی هر کیلوگرم 139700 تومان

2- سردست تازه گوسفندی هر کیلوگرم 119300 تومان

3- کف دست تازه گوسفندی هر کیلوگرم 138300 تومان

4- قلوه‌گاه تازه گوسفندی هر کیلوگرم 78400 تومان

5- شقه یا لاشه گوسفندی هر کیلوگرم 115900 تومان

6- ران تازه گوساله هر کیلوگرم 129300 تومان

7- سردست تازه گوساله هر کیلوگرم 127300 تومان

8- قلوه‌گاه تازه گوساله هر کیلوگرم 88300 تومان

9- گوشت مخلوط (لُخم) گوساله هر کیلوگرم 118 هزار تومان

10- گوشت چرخ‌کرده مخلوط هر کیلوگرم 113800 تومان