محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌و‌گو با پارس نیوز با اشاره به سرنوشت رمزارزها در کشور گفت:خوشبختانه گزارش‌هایی از دستگاه‌های مختلف در این زمینه اخذ شده است و تاکنون جمع بندی هایی در این زمینه داشته ایم.

وی افزود: ما همزمان با تهیه گزارش رمز ارزها به صحن علنی، کار کارشناسی خود را با مراکز تخصصی اعم از  بانک مرکزی، وزارت نیرو ،وزرات ارتباطات و وزرات صمت و بسیاری از مجموعه هایی که می‌دانیم با موضوع رمز ارزها مرتبط هستند،انجام دادیم.

پورابراهیمی تصریح کرد: هم اکنون 5 الی 6 دستگاه با موضوع فعالیت رمز ارزها مرتبط هستند که باید برای آنها تکالیفی تعیین شود.

وی با اشاره به قانونمند کردن رمز ارزها در کشور تاکید کرد: قانمونمد کردن رمز ارزها به ورود مردم به این بازار کمک خواهد کرد و همچنین می‌توانیم از ظرفیت بازار سرمایه در آینده برای معاملات رمز ارزها استفاده کنیم. همچنین این مسئله می تواند ابزاری برای دور زدن تحریم تلقی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: حتی ما صرافی‌های تخصصی را برای این قانون دیده‌ایم که بانک مرکزی باید برای این حوزه مشخص کند. البته مبحث مبارزه با پولشویی در این فعالیت بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده تا اتفاقی در زمینه پولشویی در این حوزه رخ ندهد.