نرخ ارز بازار بین بانکی در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در حالی اعلام شد که ۱۵ ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.

نرخ ۴۶ ارز از سوی  بانک مرکزی  امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۱۵ ارز با روند صعودی، ۲۴ ارز با روند نزولی و ۷ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

ارز در بازار بین بانکی

 
 

 

ارز در بازار بین بانکی