ارزش ۴۷ ارز بین بانکی در حالی از سوی  بانک مرکزی اعلام شد که به واسطه تعطیلی آخر هفته میلادی نرخ ارز ثابت بوده است.

 

نرخ ارز در بازار بین بانکی ثابت ماند

 

نرخ ارز در بازار بین بانکی ثابت ماند