امروز سه شنبه (۱۷ اسفند ماه) شاخص کل بورس با رشد ۴  هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۶۶ هزار واحدی قرار گرفت.

رشد ۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در ۱۷ فروردین ماه

امروز نمادهای فولاد، فملی، شستا، شتران ، فارس ، کچاد و شپنا بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فملی 12,360

1051.13

شستا 11,380

888.46

فولاد 13,180

836.9

شتران 10,250

638.19

فارس 9,950

359.14

کچاد 23,260

263.91

شپنا 13,170

209.23

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۰.۲۹ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۹۲۰ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
میدکو 31,727

4.72

ذوب 3,965

(4.61)

آریا 86,469

2.64

شگویا 9,693

1.59

دماوند 46,323

(1.52)

صبا 7,820

1.46

بجهرم 2,912

(1.42)