نرخ ارز بین بانکی در 19 اسفند 99 به شرح زیر اعلام شد.

ارزش ۴۷ ارز از سوی  بانک مرکزی  امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۱۱ ارز با روند صعودی، ۲۳ ارز با روند نزولی و ۱۳ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

قیمت ۲۳ ارز در بازار بین بانکی کاهش یافت

قیمت ۲۳ ارز در بازار بین بانکی کاهش یافت

قیمت ۲۳ ارز در بازار بین بانکی کاهش یافت