در جدول زیر قیمت روز انواع پراید در بازار آزاد را مشاهده می‌کنید.

قیمت انواع پراید