نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۱۲ ارز با کاهش قیمت روبه رو شدند.
 ارزش ۴۷ ارز از سوی بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۲۵ ارز با روند صعودی، ۱۲ ارز با روند نزولی و ۱۰ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

افزایش قیمت ۲۵ ارز در بازار ارز بین بانکی

افزایش قیمت ۲۵ ارز در بازار ارز بین بانکی

افزایش قیمت ۲۵ ارز در بازار ارز بین بانکی