یک کارشناس بانکی عنوان کرد: «صنعت پرداخت الکترونیک در کشور ایران از جمله صنایعی‌ست که به موازات فناوری جهانی در حال توسعه است‌. به همین خاطر در دنیایی که روز به روز فناوری در حال گسترش و پیشرفت است، جایگزینی تلفن همراه به عنوان کارت‌های بانکی حائز اهمیت است.»

به تازگی خبرهایی منبی بر اینکه تلفن همراه جایگزین کارت بانکی می‌شود، به گوش می‌رسد و گفته می‌شود این جایگزینی با هدف کنترل بیش‌تر بر میزان تراکنش‌ها، جلوگیزی از شبکه‌های فعال در حوزه قمار و همچنین سهولت در پذیرش و پرداخت اعتبارات است.

دراین راستا بانک مرکزی طی بیانیه‌ای از شناسایی ۵۰۰ هزار حساب بانکی فعال در حوزه قمارخبر داد و رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با همکاری قوه قضائیه بیش از ۲ هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی و باطل شده‌ است، گفت:« قرار است در سه مرحله اخطار، هشدار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب‌ها برخورد شود.»

در بررسی بیش‌تر این موضوع «پارس‌نیوز» به گفت‌وگو با‌ ایمان اسلامیان، کارشناس بانکی پرداخت تا مشخص گردد جایگزینی تلفن همراه به عنوان کارت بانکی چطور ممکن است و مستلزم چیست؟

این کارشناس بانکی در پاسخ به سوال «پارس‌نیوز» عنوان کرد: «جایگزینی تلفن همراه به عنوان کارت بانکی را می‌توان از دو منظر قانونی و توسعه فناوری مورد بررسی قرار داد. صنعت پرداخت الکترونیک در کشور ایران از جمله صنایعی‌ست که به موازات فناوری جهانی در حال توسعه است‌. به همین خاطر در دنیایی که روز به روز فناوری در حال گسترش و پیشرفت است، چنین جایگزینی حائز اهمیت است. به طورمثال طی سال‌های گذشته در امورات بانکی از کدهای دستوری استفاده می‌شد که در حال حاضر نیز اثری از آن دیده نمی‌شود.»

وی افزود: «به طورحتم فراموشی یک فناوری به دلیل عدم استاندارد بودن آن است و منسوخ شدن کدهای دستوری در حال حاضر نیز به همین خاطرست. برخی دیگر نیز به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب فنی و فناوری به فراموشی سپرده شده‌اند و جای خود را به فناوری‌های نوین داده‌اند.»

اسلامیان تصریح کرد: «همانطور که دنیا به سوی یکپارچه شدن ابزارهای پرداخت می‌‌رود، نیاز است کلیه اعتبارها در درون تلفن همراه ثبت و مورد استفاده قرار گیرند. اگرچه در شرایط‌ حال حاضر نیز یک فرد، دیگر ده کارت بانکی را با خود حمل نمی‌کند بلکه اطلاعات هرکارت را بر سیستم تلفن همراه خود ثبت و در صورت لزوم مورد استفاده قرار می‌دهد. بنابراین چنین سرعت پیشرفتی در فناوری مبرهن می‌کند که در آینده‌ای نه چندان دور، کارت‌های بانکی منسوخ خواهند شد.»

این کارشناس بانکی همچنین خاطرنشان کرد: «در سایرکشورها نیز مشاهده می‌‌شود که ابزارهای پذیرش و پرداخت همگام با فناوری نوین شده‌اند‌. گفتنی‌ست که فراگیری‌ ویروس کرونا در این میان عاملی برای پیشرفت بیش‌تر و سرعت بخشی به تصمیمات بود. به موجب این ویروس ابزارهای غیرتماسی گسترش یافتند و مردم برای حفظ فاصله فیزیکی به پذیرش و پرداخت الکترونیک روی آوردند.»

تنها نگرانی تحقق این امر، نبود زیرساخت‌های حقوقی بود که با عزم بانک مرکزی به نظر می‌رسد به زودی این نگرانی برطرف و زیرساخت‌های‌ مناسب ایجاد گردد. در تمامی دنیا عنوان می‌شود؛ اگر‌ می‌خواهید جرم را کنترل کنید، شریان‌های مالی آن را بررسی کنید. بنابر این حرف حساسیت بر تراکنش‌ها‌ افزایش یافت. به موجب حساسیت بیش‌تر بر تراکنش‌ها و جلوگیری از تراکنش‌های‌ مجرمانه، سامانه‌های ضد تقلبی مستقر شد تا از دسترسی تبهکاران به شبکه‌های رسمی جلوگیری کند. به همین خاطر امید می‌رود با نظارت بیش‌تر از تراکنش مجرمانه جلوگیری شود و سرمایه مردم متضرر نشود.»