در جدول زیر قیمت روز انواع دنا در بازار آزاد را مشاهده می‌کنید.

قیمت خودرو دنا