ارزش ۴۷ ارز از سوی بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۳۳ ارز با روند صعودی، ۳ ارز با روند نزولی و ۱۱ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

افزایش قیمت ۳۳ ارز در بازار بین بانکی

 

افزایش قیمت ۳۳ ارز در بازار بین بانکی