در جدول زیر قیمت روز انواع پراید در بازار آزاد را مشاهده می‌کنید:

قیمت انواع پراید