آنچه در زیر می‌آید قیمت انواع موبایل‌های جدید در سطح بازار تهران است: 

 

موبایل جدید