امیر شکری، رئیس سازمان تولید اسکناس‌ و مسکوک در آیین رونمایی از اسکناس‌های جدید بیان کرد: امروز اسکناس‌های ۱۰۰ هزار تومانی و ۱۰ هزار تومانی جدید بین شعب توزیع خواهد شد.

او افزود: همچنین اسکناس‌های یک هزار، دو هزار و پنج هزار تومانی هم رونمایی شدند.

این مقام مسئول از جمله ویژگی‌های این اسکناس‌ها را کمرنگ شدن ۴ صفر برای پیشبرد اهداف بانک مرکزی در حذف چهار صفر عنوان کرد.