کریل دیمیتری‌اف مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه اعلام کرد که این احتمال وجود دارد اقتصاد جهانی با بحران‌های جدیدی نظیر افزایش شدید تورم یا یک اپیدمی جدید مواجه شود.

وی از این بحران‌ها به عنوان قوی سیاه یاد کرد که به حوادث غیرقابل پیش‌بینی با عواقب بسیار سنگین اتلاق می‌شود. این اصطلاح نخستین‌بار توسط نسیم نیکولاس کالب، استاد اقتصاد و معامله‌گر سابق بورس وال‌استریت پس از بحران اقتصادی سال 2008-2009 در آمریکا و جهان استفاده شد.

دیمیتری‌ف امروز و در نشست مجازی مجمع جهانی اقتصاد گفت که من انتظار نداشتم شاهد سایه قوی سیاه بر اقتصاد جهانی باشیم که طی 12 ماهه گذشته آسمان اقتصاد جهانی را تیره و تار کرده است.

وی ادامه داد: اما حالا این انتظار وجود دارد که اتفاقات جدیدی بیفتد. ممکن است این اتفاق مربوط به تورم باشد چرا که من فکر می‌کنم به صورت اجتناب‌ناپذیری به خاطر چاپ سنگین پول در بسیاری از کشورها رخ خواهد داد. از طرف دیگر احتمال یک اپیدمی جدید نیز می‌رود.

مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه در سخنان خود تأکید کرد که جهان به یک ثبات در سطح بین‌المللی نیاز دارد و جهان چند قطبی و بحران‌های ایدئولوژیک موانعی هستند که باید به کمک جامعه بین‌الملل مرتفع شوند.