امروز سه شنبه (۳۰دی ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۱۹ واحدی روی پله یک میلیون و ۱۳۰ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز نماد‌های فولاد، فارس،فولاد، فملی، وبملت،شپنا و وپاسار بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فارس 8,840
(3270.87)
فملی 9,510
(1968.53)
فولاد 9,500
(1678.17)
وبملت 3,420
(911.67)
شپنا 8,460
(846.47)
وپاسار 10,710
(763.69)
تاپیکو 10,340
(675.52)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۱۷۳ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار ۲۶۳ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
میدکو 28,682
(87.78)
آریا 79,836
46.12
زاگرس 180,495
28.06
غصینو 78,884
(18.46)
شگویا 8,293
(15.3)
مارون 143,994
(13.31)
دماوند 47,981
(9.98)