در هفته آتی قرار است واردات تخم‌مرغ از عراق به ایران برای اولین بار صورت گیرد.

در همین رابطه یک عضو اتحادیه مرغداران میهن گفته است تا سال گذشته ایران به عراق تخم‌مرغ صادر می‌کرد اما در این روزها شرایط را به جایی رسانده‌اند که کشور نیازمند تخم‌مرغ عراقی شده است.