لیست آپارتمان های مسکونی  اجاره‌ای در منطقه  سعادت آباد تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

 

 
آدرس  متراژ قیمت اجاره(تومان) قیمت ودیعه (تومان)
محله سعادت آباد ، خیابان سرو شرقی       120 16.000.000 150.000.000
محله سعادت آباد ، خیابان طباطباعی شرقی  115 7.500.000 900.000.000
محله سعادت آباد ، خیابان چهار دهم شرقی  75 4.000.000 60.000.000
محله سعادت آباد ، خیابان شانزدهم شرقی  70 2.500.000 200.000.000
محله سعادت آباد ، خیابان مجد 100 7.200.000 250.000.000
محله سعادت آباد ، خیابان گوهری   152 7.000.000 300.000.000