امروز شنبه (۲۰ دی ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۲۰ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۹۰ هزار واحدی قرار گرفت.

 

امروز نماد‌های فارس، فولاد، فملی، شستا و کچاد بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فارس 11,240
(2894.61)
فملی 12,310
(2824.01)
فولاد 11,280
(2634.9)
شستا 18,930
(1391.83)
کچاد 19,660
(1063.54)
وبملت 4,390
(939.68)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۶۷ واحدی وارد کانال  ۱۹ هزار  واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
بپاس 97,098
(32.41)
غصینو 81,405
21.98
کگهر 50,219
(20.87)
میدکو 30,579
(19.8)
دماوند 58,766
10.77
ارفع 12,934
(10.09)