امروز سه شنبه (۱۶ دی ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۸ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۳۶۶ هزار واحدی قرار گرفت.

 

امروز نماد‌های شستا، وبملت ، وتجارت ، وپارس ، شپنا ، فملی و خودرو بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
شستا 20,790
(1129.62)
وبملت 4,890
(730.87)
وتجارت 3,200
(677.55)
فملی 13,710
(605.15)
وپارس 3,590
(591.31)
خودرو 3,010
(532.43)
شپنا 11,980
(325.77)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۳۷ واحدی وارد کانال ۱۹ هزار و ۴۹۷ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
غصینو 71,096
(19.5)
کگهر 54,604
(16.27)
دی 35,701
(14.06)
کوثر 27,953
10.37
فرابورس 48,924
(9.05)
توریل 31,330
6.99