مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۱۴ دی ماه به بیان مسائلی همچون معافیت های مالیاتی در بودجه سال آینده بیشتر می شود، بازار مسکن بدون مشتری ماند، کالبدشکافی فرمول جدید قیمت خودرو، نقره داغ سفته بازان، می پردازد.

همچنین آرامش سکه و دلار در کوران تهدیدات، بورس با سرمایه شوخی ندارد، اخذ مالیات از خودروهای لوکس، رشد ۱۸ درصدی سپرده های بلندمدت بانکی، گرانی ها و نگرانی های فروش نوروزی، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می‌رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۴ دی ماه به شرح زیر است:

بازار مسکن بدون مشتری ماند/ کالبدشکافی فرمول جدید قیمت خودرو/ آرامش سکه و دلار در کوران تهدیدات

بازار مسکن بدون مشتری ماند/ کالبدشکافی فرمول جدید قیمت خودرو/ آرامش سکه و دلار در کوران تهدیدات

بازار مسکن بدون مشتری ماند/ کالبدشکافی فرمول جدید قیمت خودرو/ آرامش سکه و دلار در کوران تهدیدات

بازار مسکن بدون مشتری ماند/ کالبدشکافی فرمول جدید قیمت خودرو/ آرامش سکه و دلار در کوران تهدیدات

بازار مسکن بدون مشتری ماند/ کالبدشکافی فرمول جدید قیمت خودرو/ آرامش سکه و دلار در کوران تهدیدات

بازار مسکن بدون مشتری ماند/ کالبدشکافی فرمول جدید قیمت خودرو/ آرامش سکه و دلار در کوران تهدیدات

بازار مسکن بدون مشتری ماند/ کالبدشکافی فرمول جدید قیمت خودرو/ آرامش سکه و دلار در کوران تهدیدات

بازار مسکن بدون مشتری ماند/ کالبدشکافی فرمول جدید قیمت خودرو/ آرامش سکه و دلار در کوران تهدیدات

بازار مسکن بدون مشتری ماند/ کالبدشکافی فرمول جدید قیمت خودرو/ آرامش سکه و دلار در کوران تهدیدات

بازار مسکن بدون مشتری ماند/ کالبدشکافی فرمول جدید قیمت خودرو/ آرامش سکه و دلار در کوران تهدیدات

بازار مسکن بدون مشتری ماند/ کالبدشکافی فرمول جدید قیمت خودرو/ آرامش سکه و دلار در کوران تهدیدات

بازار مسکن بدون مشتری ماند/ کالبدشکافی فرمول جدید قیمت خودرو/ آرامش سکه و دلار در کوران تهدیدات