امروز شنبه (۱۳ دی ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۳۲ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۳۶۵ هزار واحدی قرار گرفت.

 

امروز نماد‌های فولاد، فملی، شستا، کگل و تاپیکو بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فولاد 12,620
(3161.92)
فملی 13,580
(3126.62)
شستا 21,790
(1855.8)
کگل 19,480
(1632.1)
تاپیکو 13,460
(1335.75)
شپنا 12,260
(1130.63)
خودرو 2,970
(1064.86)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۴۲۴ واحدی وارد کانال ۱۹ هزار و ۳۰۲ واحدی شد

نماد قیمت پایانی تاثیر
کگهر 49,833
(93.21)
زاگرس 207,830
(37.85)
میدکو 30,855
(34.98)
وسپهر 10,003
(20.75)
صبا 7,630
(20.12)
ذوب 4,605
(20.01)
شگویا 10,674
(18.15)