مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۱۰ دی ماه به بیان مسائلی همچون اعلام اصلاحات جدید در بودجه 1400 ، هدایت بیت المال به جیب پرمصرف ها، فرمول جدید گرانی خودرو، نبود ثبات اقتصادی و فرار سرمایه گذار، می پردازد.

همچنین امکان لغو فروش سهام عدالت مهیا شد، حجم معنی دار اصلاحات لایحه بودجه، سود و زیان بورس اولی ها، پشت پرده خصوصی سازی، بازار شلوغ اما بی فروغ، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۰ دی ماه به شرح زیر است:

فرمول جدید گرانی خودرو/ اعلام اصلاحات جدید در بودجه ۱۴۰۰/ سود و زیان بورس اولی‌ها

فرمول جدید گرانی خودرو/ اعلام اصلاحات جدید در بودجه ۱۴۰۰/ سود و زیان بورس اولی‌ها

فرمول جدید گرانی خودرو/ اعلام اصلاحات جدید در بودجه ۱۴۰۰/ سود و زیان بورس اولی‌ها

فرمول جدید گرانی خودرو/ اعلام اصلاحات جدید در بودجه ۱۴۰۰/ سود و زیان بورس اولی‌ها

فرمول جدید گرانی خودرو/ اعلام اصلاحات جدید در بودجه ۱۴۰۰/ سود و زیان بورس اولی‌ها

فرمول جدید گرانی خودرو/ اعلام اصلاحات جدید در بودجه ۱۴۰۰/ سود و زیان بورس اولی‌ها

فرمول جدید گرانی خودرو/ اعلام اصلاحات جدید در بودجه ۱۴۰۰/ سود و زیان بورس اولی‌ها

فرمول جدید گرانی خودرو/ اعلام اصلاحات جدید در بودجه ۱۴۰۰/ سود و زیان بورس اولی‌ها

فرمول جدید گرانی خودرو/ اعلام اصلاحات جدید در بودجه ۱۴۰۰/ سود و زیان بورس اولی‌ها

فرمول جدید گرانی خودرو/ اعلام اصلاحات جدید در بودجه ۱۴۰۰/ سود و زیان بورس اولی‌ها

فرمول جدید گرانی خودرو/ اعلام اصلاحات جدید در بودجه ۱۴۰۰/ سود و زیان بورس اولی‌ها

فرمول جدید گرانی خودرو/ اعلام اصلاحات جدید در بودجه ۱۴۰۰/ سود و زیان بورس اولی‌ها