در پایان کار امروز بازار سهام  شاخص کل با رشد ۱۸هزار و ۱۲۷واحدی (۱.۲درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۴۳۷هزار واحدی قرار گرفت. شاخص‌ هم وزن ۰.۶درصد افت کرد.