امروز دوشنبه (هشتم دی ماه) شاخص کل بورس با رشد ۹ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۴۲۸ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز نماد‌های شستا ، شپنا ، شتران ، شبندر ، نوری  و فولاد بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
شستا 24,110 1169.03
شپنا 13,780 1129.73
شتران 11,530 888.11
شبندر 28,380 838.43
نوری 75,270 709.74
فولاد 13,590 473.91

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس :

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۱۰.۵۴ واحدی وارد کانال ۱۹ هزار و ۹۹۲ واحدی شد

نماد قیمت پایانی تاثیر
غصینو 81,137 (23.7)
دی 37,663 (16.16)
کوثر 26,224 (12.06)
شگویا 11,734 11.06
سمگا 37,562 10.61
فرابورس 55,645 9.98
وملل 17,161 (9.09)