تمام نمادهای تجاری مجاز صندوق پالایش یکم در پایان معاملات روز گذشته با صف فروش مواجه شدند اکنون باید در جدول زیر ببینیم نوسانات سهام دومین صندوق ETF دولتی بورس امروز چگونه خواهد بود.

نام شرکت سهام

ارزش “دارا دوم” امروز 7 دی

(ریال)

میزان تغییرات نسبت به روز قبل

قیمت تخفیفی هر سهم

(ریال)

شبندر  27,220 2.4%- 27520
شبریز  33,110 4.12% 30200
شپنا  13,190 0.23% 24430
شتران  11,060 0.98% 25130

میزان زیان صندوق پالایش یکم تا تاکنون

صندوق پالایش یکم تا امروز پس از بازگشایی با حدود 16 درصد ضرر برای صاحبان اولیه این واحدها همراه بود و قیمت نهایی هر واحد با قیمت 8400 تومان بسته شد.

واحدهای صندوق دارا دوم در معاملات روز گذشته با کمترین قیمت 8 هزار و صد تومان و بالاترین قیمت نیز 8 هزار و هفتصد تومان معامله شد.

صاحبان صندوق پالایشی یکم در یک روز 5.1 درصد ضرر کردند. هیجان امروز باعث شد که بیشترین نوسان قیمت (هفت درصد) در رابطه با صندوق پالایش یکم در جدول معاملات نقش داشته باشد.

دو صندوق واسطه گری مالی و پالایش یکم با هم 39.7 درصد سهم از معاملات صندوق های قابل معامله و همچنین 6 میلیارد تومان خروج پول واقعی داشتند.

ارزش “دارا دوم”  قابل معامله سرانجام به 893 میلیارد تومان رسید و خروج پول واقعی 71 میلیارد تومان بود.

گردش مالی بورس حدود 17 هزار و 600 میلیارد تومان و میزان خروج پول واقعی 360 میلیارد تومان بوده است.

با ادامه عملکرد منفی صندوق پالایش یکم به عنوان دومین صندوق ETF دولتی ، اکنون به جای سود ، 20 درصد زیان به سرمایه گذاران تحمیل  و خبری از بازاریابی و نگهداری قیمت این سهم در حد 10 هزار تومان عرضه اولیه هم نیست.