امروز شنبه (۶ دی ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۱۶ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۴۳۱ هزار واحدی قرار گرفت.

 

امروز نماد‌های فارس  فملی ، شستا ، تاپیکو ، شپنا ، فولاد و پارسان بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فارس 12,290
(2533.39)
فملی 15,140
(2219.4)
شستا 22,840
(1896.58)
تاپیکو 13,640
(1253.83)
شپنا 13,240
(1150.05)
فولاد 13,820
(1106.92)
پارسان 23,200
(1103.14)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۱۴ واحدی وارد کانال ۲۰ هزار و ۱۲۹ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
بپاس 97,845
(57.96)
کگهر 49,522
33.38
زاگرس 236,788
28.34
هرمز 15,061
(25.02)
آریا 185,399
12.13
شگویا 11,104
(12.04)
دماوند 68,046
12.01