بازار هفته آینده صعودی خواهد بود پالایشی‌ها منتظر اخبار خوب باشند.

ولید هلالات تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص پیش‌بینی بازار هفته آینده در گفتگو با خبر بورس گفت:

رشد قیمت‌های جهانی و قیمت صنایع داخلی، شرکت‌های کامودیتی محور به تناسب مثل فولادی ها افزایش قیمت قیمت نداشتند.

این هفته بانک ها اصلاحی بودند، به نظر ‌می‌رسد در هفته جدید پالایشی ها شاهد اخبار مثبت و خوبی باشند.

صنایع بزرگ احتمالا می‌توانند رشد خوبی داشته باشند، صنایع کوچک‌تر هم در کانون توجه‌اند و حقیقی‌ها هم مشغول تزریق منابع هستند.

در نتیجه؛ با توجه به شرایط بازار این هفته، می‌توانیم امیدوار باشیم که بازار هفته آینده صعودی خواهد بود.