مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه ۲ دی ماه به بیان مسائلی همچون کوچ دلالان و سرمایه گذاران از بازار، پائیز با تورم ۳۰.۵درصدی تمام شد، افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰، ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام مردم به کام دلالان، تب پول در اقتصاد کروناگرفته، می پردازد.

همچنین آغاز زمستان با ریزش قیمت ها، روند افزایشی قیمت رمزارزها، جولان محتکران تایر، رد پای ماسک تقلبی در بازار از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲ دی ماه به شرح زیر است:

کوچ دلالان و سرمایه گذاران از بازار/ افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰/ رد پای ماسک تقلبی در بازار

کوچ دلالان و سرمایه گذاران از بازار/ افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰/ رد پای ماسک تقلبی در بازار

کوچ دلالان و سرمایه گذاران از بازار/ افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰/ رد پای ماسک تقلبی در بازار

کوچ دلالان و سرمایه گذاران از بازار/ افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰/ رد پای ماسک تقلبی در بازار

کوچ دلالان و سرمایه گذاران از بازار/ افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰/ رد پای ماسک تقلبی در بازار

کوچ دلالان و سرمایه گذاران از بازار/ افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰/ رد پای ماسک تقلبی در بازار

کوچ دلالان و سرمایه گذاران از بازار/ افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰/ رد پای ماسک تقلبی در بازار

کوچ دلالان و سرمایه گذاران از بازار/ افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰/ رد پای ماسک تقلبی در بازار

کوچ دلالان و سرمایه گذاران از بازار/ افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰/ رد پای ماسک تقلبی در بازار

کوچ دلالان و سرمایه گذاران از بازار/ افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰/ رد پای ماسک تقلبی در بازار

کوچ دلالان و سرمایه گذاران از بازار/ افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰/ رد پای ماسک تقلبی در بازار

کوچ دلالان و سرمایه گذاران از بازار/ افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰/ رد پای ماسک تقلبی در بازار