فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور گفت:در کارگروه مدیریت مصرف سوخت،موضوعات یکسان سازی میزان سهمیه موجود در کارت‌های هوشمند سوخت پلاک معلولان با سایر پلاک‌ها و جلوگیری از تغییر کارت هوشمند سوخت در هنگام تعویض پلاک مورد بررسی قرار گرفت.

او ادامه داد:سهمیه ۱۴۰ لیتری بنزین خودروهای بنزین‌سوز و سهمیه ۱۱۰ لیتری خودروهای دوگانه‌سوز دارای پلاک معلولان، امروز به کارت هوشمند سوخت آنها واریز شد.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور گفت:سهمیه تخصیصی به خودروهای سواری شخصی دارای پلاک معلولان برای خودروهای بنزین‌سوز به مقدار ۱۰۰ لیتر و خودروهای دوگانه‌سوز به مقدار ۷۰ لیتر در ماه است که مقدار ۴۰ لیتر به عنوان سهمیه معوقه آذرماه در کارت سوخت آنها واریز شد.