پس از تاخیر طولانی مدت و 5 ماهه  وزارت راه و شهرسازی  به منظور انتشار آمار و اطلاعات بازار مسکن در تهران، این وزارت‌خانه نسبت به انتشار آمار در قالبی جدید اقدام کرد.

بر اساس جزئیات منشتر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت مسکن در 8 ماه سال 99 در پایتخت برابر 21 میلیون و 864 هزار تومان برآورد شده است.

این درحالی‌است که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سال 1389 برابر 1 میلیون 576 هزار تومان بوده است. این یعنی قیمت مسکن تهران در بازه 10 سال با رشد نجومی 1300 درصدی مواجه شده است.

*میانگین قیمت مسکن در کشور 15.2 میلیون تومان است

به گزارش فارس، قالب جدید انتشار آمار مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی به نحوی است که قیمت مسکن در سایر استان‌های کشور نیز از این پس منتشر خواهد شد.

بر این اساس، میانگین قیمت مسکن در کشور برابر 15 میلیون و 263 هزار تومان برآورد شده است. همچنین میانگین قیمت در 24 استان کشور کمتر از 10 میلیون تومان، 4 استان بین 10 تا 20 میلیون تومان و متوسط قیمت مسکن تنها در 2 استان بیشتر از 20 میلیون تومان محاسبه شده است.

*قیمت مسکن در پایتخت 9 برابر قیمت مسکن در کهگیلویه و بویراحمد

بر مبنای جزئیات ارائه شده استان، تهران، خوزستان و فارس به ترتیب با متوسط قیمت 27.8 میلیون تومان، 23.5 میلیون تومان و 12.4 میلیون تومان در رده اول تا سوم گرانترین استان‌های کشور قرار دارند.

همچنین استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و چهارمحال و بختیاری به ترتیب با متوسط قیمت 3.2 میلیون تومان، 4 میلیون تومان و 4.1 میلیون تومان نیز 3 استان ارزان قیمت در زمینه بازار مسکن تلقی می‌شوند.

آمار بازار مسکن در استان‌های کشور در حالی منتشر شد که مقایسه نکردن این آمار با اطلاعات ماه‌های قبلی و مشخص نبودن درصد افزایش یا کاهش قیمت مسکن یکی از ایرادات مطرح شده توسط کارشناسان به حساب می‌آید.