امروز چهارشنبه ( ۲۶ آذر ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۲۲ واحدی روی پله یک میلیون و ۴۰۶ هزار واحدی قرار گرفت.

 

امروز نماد‌های شستا، فارس، شپنا، تاپیکو و شتران بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

قیمت پایانی تاثیر  
شستا 24,640
(2430.25)
فارس 12,650
(2029.31)
شپنا 15,740
(1612.13)
تاپیکو 14,600
(1430)
شتران 12,460
(1217.74)
شبندر 29,630
(1126.92)
وغدیر 12,360
(1055.9

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۲۰۳ هزار واحدی وارد کانال ۱۸هزار و ۷۴۳ واحدی شد.

قیمت پایانی تاثیر  
غصینو 75,538
(23.95)
دی 44,901
(21.25)
ذوب 5,377
(21.09)
صبا 8,163
(20.84)
شگویا 11,189
(18.08)
هرمز 14,608
16.75
زاگرس 183,964
16.14