مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۲۶ آذر ماه به بیان مسائلی همچون پیش بینی تاثیر آزادسازی قیمت خودرو بر بازار، شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی تندتر شد، مشترکان پرمصرف جریمه می شوند، معمای صادرکنندگان کارتن خواب، می پردازد.

همچنین بی رقیب بودن خودروسازان علت گرانی خودرو، مسکن ملی گرفتار بی تدبیری، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوک سیاسی به بورس، حال و هوای یلدا زیر سایه کرونا، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۶ آذرماه به شرح زیر است:

پیش‌بینی تاثیر آزادسازی قیمت خودرو بر بازار/ شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی تندتر شد/ معمای صادرکنندگان کارتن‌خواب

پیش‌بینی تاثیر آزادسازی قیمت خودرو بر بازار/ شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی تندتر شد/ معمای صادرکنندگان کارتن‌خواب

پیش‌بینی تاثیر آزادسازی قیمت خودرو بر بازار/ شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی تندتر شد/ معمای صادرکنندگان کارتن‌خواب

پیش‌بینی تاثیر آزادسازی قیمت خودرو بر بازار/ شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی تندتر شد/ معمای صادرکنندگان کارتن‌خواب

پیش‌بینی تاثیر آزادسازی قیمت خودرو بر بازار/ شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی تندتر شد/ معمای صادرکنندگان کارتن‌خواب

پیش‌بینی تاثیر آزادسازی قیمت خودرو بر بازار/ شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی تندتر شد/ معمای صادرکنندگان کارتن‌خواب

پیش‌بینی تاثیر آزادسازی قیمت خودرو بر بازار/ شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی تندتر شد/ معمای صادرکنندگان کارتن‌خواب

پیش‌بینی تاثیر آزادسازی قیمت خودرو بر بازار/ شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی تندتر شد/ معمای صادرکنندگان کارتن‌خواب

پیش‌بینی تاثیر آزادسازی قیمت خودرو بر بازار/ شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی تندتر شد/ معمای صادرکنندگان کارتن‌خواب

پیش‌بینی تاثیر آزادسازی قیمت خودرو بر بازار/ شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی تندتر شد/ معمای صادرکنندگان کارتن‌خواب

پیش‌بینی تاثیر آزادسازی قیمت خودرو بر بازار/ شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی تندتر شد/ معمای صادرکنندگان کارتن‌خواب

پیش‌بینی تاثیر آزادسازی قیمت خودرو بر بازار/ شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی تندتر شد/ معمای صادرکنندگان کارتن‌خواب

پیش‌بینی تاثیر آزادسازی قیمت خودرو بر بازار/ شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی تندتر شد/ معمای صادرکنندگان کارتن‌خواب

پیش‌بینی تاثیر آزادسازی قیمت خودرو بر بازار/ شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی تندتر شد/ معمای صادرکنندگان کارتن‌خواب

پیش‌بینی تاثیر آزادسازی قیمت خودرو بر بازار/ شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی تندتر شد/ معمای صادرکنندگان کارتن‌خواب

پیش‌بینی تاثیر آزادسازی قیمت خودرو بر بازار/ شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی تندتر شد/ معمای صادرکنندگان کارتن‌خواب