تابلوی بازار سهام بورس امروز  ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ در ساعت ۱۰:۵۰ دقیقه صبح یکدست قرمز پوش شد.

بورس قرمز شد