قیمت انواع گوشت گوسفندی بسته بندی در بازار به شرح زیر است: 

نام کالا  قیمت (تومان)
قلوه گاه گوسفندی پویا پروتئین وزن 1 کیلوگرم ۷۱,۲۹۰
ران گوسفندی مهیا پروتئین - 1 کیلوگرم ۱۴۶,۹۹۰
گردن گوسفندی پویا پروتئین وزن 1 کیلوگرم ۱۲۳,۱۳۰
خورشتی گوسفندی پویا پروتئین وزن 1 کیلوگرم ۱۷۶,۷۰۰
قلوه گاه گوسفندی پویا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی ۷۱,۲۹۰
سردست بدون گردن گوسفند داخلی مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم ۱۶۵,۴۵۰
فیله ممتاز گوسفندی پویا پروتئین وزن 1 کیلوگرم ۲۲۵,۷۸۰
گردن گوسفندی پویا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی ۱۲۳,۱۳۰
راسته ممتاز گوسفندی پویا پروتئین وزن 1 کیلوگرم ۲۰۲,۱۱۰