علیرضا رزم حسینی وزیر صمت در مراسم رونمایی از مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت اظهار کرد: با همکاری مشترک وزارت صمت و وزارت بهداشت از امضاء الکترونیک حوزه سلامت رونمایی می‌شود.
 
وی افزود: امضاء الکترونیکی یکی از کارهایی بود که باید در راستای روانسازی امور انجام می‌شود و امروز زیر‌ساخت‌های آن بر اساس مسئولیت قانونی وزارت صمت تامین می‌شود. اگر این زیرساخت اجرا شود از حجم زیادی اسراف دارو، رانت‌ها و فسادها و مواردی از این قبیل مدیریت خواهد شد.

او این سامانه را فاخر و مهم دانست و تصریح کرد: ۲۳ پروژه در دستور کار دولت الکترونیک قرار گرفته است که تک تک رونمایی خواهد شد و امروز شاهد رونمایی از یکی از آن‌ها هستیم.

امضا‌های طلایی از حوزه دارو حذف خواهد شد

وزیر صمت در حاشیه مراسم رونمایی از مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت در جمع خبرنگاران یان کرد: بر اساس قانون موظف به ارتقای سامانه‌های مورد نیاز برای تحقق دولت الکترونیک در جهت افزایش کارآیی نظام اداری هستیم. راه اندازی سامانه و مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت کار مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده است که با این مرکز اتفاق بسیار مهمی در حوزه بهداشت و سلامت کشور خواهد افتاد.

او ادامه داد: با استفاده از این سامانه همه پزشکان و داروخانه های سراسر کشور و با استفاده از امضای الکترونیکی نسخ دارویی خود را دریافت خواهند کرد. پرونده‌های سلامت با این سیستم با حداکثر سرعت و حداقل هزینه صادر و تشکیل می شود. شهروندان با استفاده از این سیستم الکترونیکی به راحتی به پرونده‌های سلامت خود دسترسی خواهند داشت.