در بودجه سال 1400 کل کشور ،در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در سه بند به موضوع نوسازی ناوگان اتوبوسرانی با تاکید بر خرید 70 اتوبوس برقی برای تهران ،احداث خطوط حومه ای و105 دستگاه واگن مترو پیش بینی شده است .

untitled