خطوط هواپیمایی «آئروفلات» روسیه ، از امروز، پروازها به تهران را ازسر می گیرد.

بر اساس بیانیه این شرکت، « آئروفلات ، پروازها به تهران را از ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰ ازسرخواهد گرفت. پرواز مسکو- تهران ۲ بار در هفته چهارشنبه و یک شنبه انجام خواهد شد. پروازهای برگشت در روزهای پنج شنبه و یک شنبه انجام خواهد شد.»

آئروفلات خاطرنشان کرد، ورود اتباع خارجی مطابق با شرایط سیاست گذاری مربوط به ویزا به جز سفر برای گردشگری مجاز است.

این شرکت اعلام کرد: «اطلاعات بروزرسانی شده در مورد برنامه پروازها و خدمات پروازی بر روس وب سایت این شرکت در دسترس است. برای رزرو پرواز، به وب سایت این شرکت یا دفاتر آن مراجعه کنید.»