مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۲۸ آبان ماه به بیان مسائلی همچون دو پایه مالیاتی مسکن در بن بست، نرخ سود بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد، وضعیت اقتصادی رونق می‌گیرد، نیشکر هفت تپه در گرداب بلاتکلیفی، چرا قیمت سیمان افزایش یافت؟، می پردازد.

همچنین اعتراض بورس به افزایش نرخ سود بین بانکی، روزگار سیاه چادر مشکی، بودجه باج نمی دهد، حمایت هدفمند از سرمایه گذاران، تداوم آزمون صنفی برای کنترل کووید ۱۹، مختصات بودجه ۱۴۰۰، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۸ آبان ماه به شرح زیر است:

دو پایه مالیاتی مسکن در بن‌بست/نیشکر هفت تپه در گرداب بلاتکلیفی/ تداوم آزمون صنفی برای کنترل کووید ۱۹

دو پایه مالیاتی مسکن در بن‌بست/نیشکر هفت تپه در گرداب بلاتکلیفی/ تداوم آزمون صنفی برای کنترل کووید ۱۹

دو پایه مالیاتی مسکن در بن‌بست/نیشکر هفت تپه در گرداب بلاتکلیفی/ تداوم آزمون صنفی برای کنترل کووید ۱۹

دو پایه مالیاتی مسکن در بن‌بست/نیشکر هفت تپه در گرداب بلاتکلیفی/ تداوم آزمون صنفی برای کنترل کووید ۱۹

دو پایه مالیاتی مسکن در بن‌بست/نیشکر هفت تپه در گرداب بلاتکلیفی/ تداوم آزمون صنفی برای کنترل کووید ۱۹

دو پایه مالیاتی مسکن در بن‌بست/نیشکر هفت تپه در گرداب بلاتکلیفی/ تداوم آزمون صنفی برای کنترل کووید ۱۹

دو پایه مالیاتی مسکن در بن‌بست/نیشکر هفت تپه در گرداب بلاتکلیفی/ تداوم آزمون صنفی برای کنترل کووید ۱۹

دو پایه مالیاتی مسکن در بن‌بست/نیشکر هفت تپه در گرداب بلاتکلیفی/ تداوم آزمون صنفی برای کنترل کووید ۱۹

دو پایه مالیاتی مسکن در بن‌بست/نیشکر هفت تپه در گرداب بلاتکلیفی/ تداوم آزمون صنفی برای کنترل کووید ۱۹

دو پایه مالیاتی مسکن در بن‌بست/نیشکر هفت تپه در گرداب بلاتکلیفی/ تداوم آزمون صنفی برای کنترل کووید ۱۹

دو پایه مالیاتی مسکن در بن‌بست/نیشکر هفت تپه در گرداب بلاتکلیفی/ تداوم آزمون صنفی برای کنترل کووید ۱۹

دو پایه مالیاتی مسکن در بن‌بست/نیشکر هفت تپه در گرداب بلاتکلیفی/ تداوم آزمون صنفی برای کنترل کووید ۱۹

دو پایه مالیاتی مسکن در بن‌بست/نیشکر هفت تپه در گرداب بلاتکلیفی/ تداوم آزمون صنفی برای کنترل کووید ۱۹