قیمت انواع گوشت مرغ، قطعه بندی، بسته بندی، فرآورده‌ها و انواع آلایش خوراکی تازه مرغ در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:

 

نام کالا قیمت (تومان)
مرغ کامل ۲۶/۰۰۰
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال ۳۹/۴۰۰
مغز ران بدون پوست ۴۲/۵۰۰
فیله مرغ ۶۰/۱۰۰
شنیتسل بدون آرد ۴۶/۸۰۰
پای مرغ ۱۰/۳۰۰
سنگدان مرغ بسته 400گرمی ۱۱/۷۰۰
جگر مرغ بسته400گرمی ۶/۴۰۰
دل مرغ بسته 400گرمی ۱۲/۱۰۰
سینه مرغ سوخاری ۳۷/۹۰۰
مرغ کنتاکی ۳۷/۹۰۰
پا چینی 10 عددی مرغ ۳۷/۹۰۰
جوجه کباب بااستخوان ساده ۴۰/۱۰۰
جوجه کباب بی استخوان ۴۹/۵۰۰
جوجه چینی ۵۷/۷۰۰
گردن مرغ بدون پوست ۱۱/۵۰۰
مخلوط بال و بازو کبابی ساده ۳۲/۸۰۰
بازوی کبابی ساده ۳۲/۰۰۰
بال کبابی ساده ۳۳/۶۰۰
ران و سینه بدون پوست ۳۸/۱۰۰