قیمت انواع گوشت تازه گوساله و گوسفندی داخلی در میادین میوه و تره بار  به شرح زیر است: 

شما می توانید قیمت اقلام اساسی  را در صفحه اقتصادی باشگاه خبر نگاران جوان مشاهده کنید.

نام کالا  قیمت (تومان)
قلوه گاه بی استخوان گوسفندی ۶۵/۵۰۰
راسته با استخوان گوسفندی ۱۱۰/۰۰۰
کف دست گوسفندی با ماهیچه ۱۲۶/۴۰۰
ران کامل ممتاز گوسفندی ۱۲۸/۰۰۰
سردست پاک کرده گوساله ۱۱۱/۱۰۰
ران پاک کرده گوساله ۱۱۳/۱۰۰
راسته پاک کرده گوساله ۱۱۷/۰۰۰
گردن گوسفندی ۱۰۷/۰۰۰
گردن گوساله ۱۰۷/۰۰۰
قلوه گاه گوساله ۷۴/۵۰۰
قلم گوساله ۱۳/۰۰۰
فیله پاک کرده گوساله ۱۵۶/۷۰۰
سردست گوسفندی ۱۰۵/۰۰۰
دمبالیچه گوسفندی ۶۰/۲۰۰
دمبالیچه گوساله ۷۳/۳۰۰
ماهیچه گوساله ۱۱۳/۱۰۰
شقه لاشه گوسفندی ۱۰۷/۰۰۰
نیم شقه سردست گوسفند ۱۰۵/۰۰۰
نیم شقه ران گوسفندی ۱۰۹/۰۰۰
سرسینه گوساله ۱۲۰/