قیمت انواع گوشت مرغ ، قطعه بندی، بسته بندی، فرآورده‌ها و انواع آلایش خوراکی تازه مرغ  در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است: 

نام کالا 

قیمت (تومان)

مرغ کامل

۲۴/۰۰۰

سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال

۳۸/۱۰۰

مغز ران بدون پوست

۴۱/۱۰۰

فیله مرغ

۵۷/۰۰۰

شنیتسل بدون آرد

۴۵/۲۰۰

پای مرغ

۱۰/۱۰۰

سنگدان مرغ بسته ۴۰۰گرمی

۱۱/۴۰۰

جگر مرغ بسته۴۰۰گرمی

۶/۳۰۰

دل مرغ بسته ۴۰۰گرمی

۱۱/۴۰۰

سینه مرغ سوخاری

۳۶/۶۰۰

مرغ کنتاکی

۳۶/۶۰۰

پا چینی ۱۰ عددی مرغ

۳۶/۶۰۰

جوجه کباب بااستخوان ساده

۳۸/۷۰۰

جوجه کباب بی استخوان

۴۷/۷۰۰

جوجه چینی

۵۵/۶۰۰

گردن مرغ بدون پوست

۱۱/۱۰۰

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

۳۱/۷۰۰

بازوی کبابی ساده

۳۱/۰۰۰

بال کبابی ساده

۳۲/۵۰۰

ران و سینه بدون پوست

۳۶/۸۰۰