امروز یکشنبه (۱۸ آبان ماه)  شاخص کل بورس  با اُفت ۱۳  هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و  ۲۴۹ هزار واحدی شد.

امروز نماد‌های فملی، خودرو، وبملت، شتران، کگل، پارس و وبصادر بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نمادهای تاثیر گذار در بورس:

نماد قیمت پایانی تاثیر
فملی 20,270 (1438.18)
خودرو 3,190 (1267.7)
وبملت 4,430 (1250.75)
شتران 10,290 (965.25)
کگل 14,710 (801.2)
پارس 128,240 (753.29)
وبصادر 2,850 (690.86)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس  با اُفت ۱۲۷  واحدی وارد کانال ۱۵ هزار و ۷۶۳ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
آریا 150,441 (48.15)
زاگرس 144,386 (26.81)
بپیوند 21,117 (10.03)
ومهان 13,132 (8.57)
غصینو 44,465 6.15
سمگا 17,644 (5.71)
بگیلان 25,106
(5.42)