امروز چهارشنبه (۱۴ آبان ماه) شاخص کل بورس با رشد ۲۰  هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۲۸۵ هزار واحدی شد.

امروز نماد‌های فولاد، فملی، فارس، کگل، شپنا، وغدیر و خودرو بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

 

نمادهای تاثیر گذار در بورس:

نماد قیمت پایانی تاثیر
فولاد 12,930
3295.38
فملی 21,890
2744.63
فارس 12,730
2715.14
کگل 15,680
1114.44
شپنا 13,620
1038.54
وغدیر 10,980
964.96
خودرو 3,300
(951.27)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۱۶۵ واحدی وارد کانال ۱۶  هزار و ۲۶  واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
آریا 165,605
52.91
زاگرس 159,888
26.37
صبا 8,183
20.58
ذوب 4,845
18.08
شگویا 10,770
16.84
دی 44,299
(16.22)
دماوند 69,295
(12.77)