شرکت دولتی نفت عربستان، آرامکو امروز گزارش داد، سود خالص این شرکت در سه ماهه سوم 44.6 درصد کاهش یافته است.

این کاهش ناشی از کاهش قیمت نفت ، حجم نفت فروشی و حاشیه کمتر سود پالایش و مواد شیمیایی بوده است، زیرا با شیوع کرونا تقاضا کاهش یافته است.

سود خالص در سه ماهه منتهی به 30 سپتامبر به 44.21 میلیارد ریال (11.79 میلیارد دلار) رسید که این رقم در مدت مشابه سال گذشته برابر با 79.84 میلیارد ریال بوده است.