محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : برای همسان سازی حقوق بازنشستگان مشکلاتی پیش آمد که در واریز حقوق آبان جبران می‌شود.

او در صحبت هایش اظهار کرد : در پاره ای از موارد با توجه به اینکه 2 میلیون و 400 هزار حکم اصلاح شد در این رابطه ولی در پاره ای موارد که کاستی هایی وجود داشته حتما بررسی می کنیم و با توجه به توافق 90 درصد که شاغل هم تراز و هم طبقه باشند. اگر هم مشکلی پیش آمد حتما به طور کامل در حقوق آبان ماه جبران می کنیم.