حمید اسدی، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با دلیل ریزش شاخص کل بازار سهام گفت: به نظر می‌رسد که بازار سهام به صورت دستوری تا کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد ریزش می‌کند و هدف از این کار می‌تواند به نوعی فروش سهم‌های دولتی و تامین کسری بودجه از بازار سهام است.

او در رابطه با حمایت از بازار سهام گفت: هیچ حمایتی از بازار سهام انجام نخواهد شد، به نوعی الان نه قصدی برای حمایت وجود دارد نه پولی که بتوان به بازار سهام تزریق کرد.

شاید بتوان گفت که کسری بودجه در سال جاری جدی‌ترین گرفتاری دولت در حوزه اقتصاد است. در حال حاضر به دلیل تحریم‌های آمریکا دولت، تقریبا درآمدهای نفتی خود را از دست داده است  و از طرفی شیوع بیماری کرونا، درآمد صادرات غیرنفتی و درآمد مالیاتی دولت نیز کاهش یافته است. بر اساس خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها رقم کسری بودجه دولت امسال، بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

همچنین وزیر اقتصاد در رابطه با تامین کسری بودجه از بازار سهام گفت: در شش ماه گذشته، توانسته‌ایم جبران کسری منابع خود را از محل فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی جبران کنیم.

موفق به کسب حدودا ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد شدیم که رقم قابل توجهی است.